İL GENEL MECLİSİ MART AYI TOPLANTILARI BAŞLADI
 
 
 
İl Genel Meclisi Mart Ayı Toplantıları Meclis Başkanı Abdullah Mürşit Gürel Başkanlığında 05 Mart 2018 Pazartesi günü valilik toplantı salonunda başladı. Mart ayı boyunca 5 gün çalışacak olan İl Genel Meclisi  gündem maddelerini görüşülerek karara bağlayacak, gündem maddeleri ise şöyle;
 
1.2017 Yılı İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
2.1 (bir) kişi yedek kâtip üye seçilmesi. 
3.İlimiz Merkez ve diğer İlçelerinde Patlayıcı Madde talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Köy Tüzel Kişiliklerinin ihtiyacı olan patlayıcı maddelerin temini, nakliyesi, ateşlemesi ve imhasının yapılması karşılığında alınacak ücretlerin belirlenmesi ile ilgili Ar-Ge Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
4.İl Genel Meclisi Üyesi Hayrettin ÖZTÜRK ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İl Özel İdare envanterlerinde bulunan ağır iş makinaları ile kiralanan iş makinalarının kaç adet olduğu (ekskavatör, seyyar konkasör) 2017 yılı içerisinde nerelerde  çalıştırıldığı  merkez  ilçe ve ilçeler bazında gün olarak araştırılması ile ilgili Ar-ge,  Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
5.İl Genel Meclis Üyesi Şenay DOMA ve arkadaşları tarafından verilen müşterek imzalı önergede; İlimiz Merkez İlçesi Barça Köyü 117 ada 8 parselde bulunan taşınmaz, İl Genel Meclis kararı ile onaylanmış olup imar planı teklifindeki değişikliklerin görüşülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
6.İl Genel Meclisi Üyesi Resul ÖZDEMİR ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Giresun ili Tirebolu İlçesi Ketençukur köyünde 2010 yılında yapılan Ketençukur köyü yerleşik alan planı çalışması yapılmış olup köyümüz Hüdülübük mahallesindeki tahminen Harşıt Çayı ile Gümüşhane - Kürtün karayolu arasında bulanan tahminen 20 parsel dikkatimizden kaçırılarak eksik yerleşik alan plan çalışması yapılmıştır. Bahsedilen yer yerleşim yeri olduğundan yeniden inceleme ve araştırma yapılarak yerleşik alan içerisine alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
7.İlimiz Dereli İlçesi Yaylacık köyünde tapu sicilinin 175 ada 6 nolu parsel numarasında kayıtlı Köy Yerleşik Alan Sınırları içerinde kalan taşınmaz üzerinde yapımı planlanan Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu yeri için hazırlattırılan imar planının onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
8.İl Genel Meclisi Üyesi Ömer BAYRAM ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimizde gelişmekte olan turizm sektörünün istihdam artışı ve ekonomik katkılarının  artırılması  konusunda  Kültür ve  Turizm Müdürlüğü’nün DOKAP ve DOKA’nın çalışmalarının neler olduğu, 2018 yılında devam edecek projelerin neler olduğu hakkında araştırma yapılması ile ilgili Sanayi ve Ticaret Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
9.İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah TEKBAŞ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Hayvanlarda görülen şap hastalığının nasıl bulaştığı ve tedavi yöntemlerinin araştırılması ile ilgili Tarım ve Orman Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
10.İl Genel Meclisi Üyesi Ali Osman KASIM ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimiz Piraziz İlçesi Alidede köyünde bir evin önünde heyelan olup evin alt katının bir bölümü uçmuştur konunun araştırılması ile ilgili Afet ve Erozyon Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
11.İl Genel Meclisi Üyesi Tahsin DERVİŞOĞLU ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimiz kültüründe önemli yeri olan tarihi hamamların ve hamam kültürünün geliştirilmesi için, Tarihi hamamların fiziki durumunun tespit edilmesi. Çalışır durumda olan ve turizme hizmet eden var mıdır? Varsa hangi ilçelerimizde ve işlerlik durumları nedir? Araştırılması ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
12.İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa GELDİ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ilimiz ve ilçelerinde bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarında ne kadar öğrenci bulunmaktadır? İlçelerimizde öğrenci yurdu olmayan var mıdır? Bu yurtlara eğitim ve öğrenim yılında ne kadar eksikleri vardır ve ne kadarı giderilmiştir. Araştırılması ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
13.İl Genel Meclisi Üyesi Burhan Bilge ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimiz dahilinde ve köylerimizde yapılan hayvan barınakları ve işletmelerinin ruhsatlandırılması hangi kurum tarafından yapılmaktadır. Bunula ilgili mevzuatta bir sıkıntı var mıdır, varsa yönetmelikte bir değişiklik yapılarak sorunun giderilmesi gerekir mi araştırılması ile ilgili Strateji ve Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
14.İl Genel Meclisi Üyesi Ömer HIDIR ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede, 2017 yılı içinde İl Özel İdaresi Bütçe harici ilimiz merkez ve ilçelerine verilen ödenek var mıdır araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
15.İl Genel Meclisi Üyesi Halil AYDIN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Ülkemize Milli Mücadele savaşında 42 ve 47. Gönüllü alaylarını veren Giresun’umuzun il sınırları girişine ve çıkısına (42 ve 47 gönüllü alaylar şehrine hoş geldiniz) tabelası asılması için neler yapılabilir araştırılması ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
16.İl Genel Meclisi Üyesi Ali GÜRSOY ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Piraziz İlçemizde engelli ve evde bakım alan hastalarımızın ve bakımını alan kişilerin hastalarımızı bakım bakmadığına dair araştırılması ve engellilerin, engel durumlarının tekrar incelenmesinin araştırılması ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
17.İl Genel Meclisi Üyesi Yakup ÖZACAR ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; 2017 yılında şehrimizde işlenen suçların araştırılarak envanterinin çıkarılması ve bu suçların askeriyeye indirilmesi için alınan ve alınacak tedbirler neler olabilir araştırılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
18.İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Tekbaş ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Nüfusun yoğun olduğu şehirlerin temizdir denebilmesi için hangi faktörlerin oluşması gerekir ki o merkezlerde sağlıklı bir yaşam vardır denebilsin araştırılması ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
19.İl Genel Meclis Üyesi Abdullah TEKBAŞ ve Kahir TALIÇ tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına vermiş in oldukları önergede;  Dereli İlçesi Eğrianbar Köyü Özül Mahallesi ve Keşap İlçesi Çamlıca Köyü bağlantı yolu ve Uzundere Köyü Arka Uzundere Mahallesi yolu 88-2 KKN yolu ve Dereli İlçesi Süngürtlü Mahallesi 154 KKN yolun Aşağı Tespi 155 KKN yola bağlanması-Aşağı-Tespi 155 KKN yoldan 158 KKN Alınyatağı yolağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
20.İl Genel Meclisi Üyesi Abdüsselam CAĞIRICI ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Bulancak İlçesi Karaağaç Köyü Dışkaya mahallesi ile Kayabaşı Köyü Kibarca Mahallesi bağlantı yolunun yol ağına alınmasının araştırılması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
21.İlimiz Merkez Camili Köyünde boş bulunan İlköğretim Okulunun 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi.
22.İlimiz Dereli İlçesi Alancık Köyü eski İlköğretim Okulunu turistik tesis olarak kullanmak amacıyla 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi.
23.İlimiz Bulancak İlçesinde bir bölümü Kovanlık Belediyesi sınırları içerisinde de kalan Kovanlık Enerji Üretim San.ve Tic. A.Ş. tarafından yapımı planlanan Kovanlık HES projesi için hazırlattırılan imar planının onaylanması hususunun görüşülmesi.
24.Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2018 programında yer alan “Yeşil Yol güzergâhındaki kültür-turizm ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi mali destek programı” dâhilinde “Göksu Traverten Projesi”, “Yeşil Yolun Pınarları Projesi” ve ayrıca “Zeytinlik Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi 2. Etap” projeleri konusunun görüşülmesi.
25.İdaremiz bünyesinde personele dayalı hizmet alımıyla çalıştırılmakta olan taşeron işçiler; ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu oluşturulması için İl Genel Meclisince alınan 06.02.2018 tarih ve 34 sayılı kararın iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.
26.Kadın Girişimciliği için eşfinans sağlanması ve projelerin İdaremizce sunulması, projenin başarılı olması durumunda, projeye ilişkin eş finansmanı karşılanması projede temsil ve imzala yetkilisi olarak Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
27.İdaremiz teknik hizmet sınıfında 4.derece 1 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 8.derece Teknisyon kadrosu ihdas edilmesi ve 1 adet 8.derece bilgisayar işletmeni kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 8.derece Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ve ödenecek net ücretlerinin ise 2018 yılı için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu sözleşmeli personel ücretlerinden, Teknisyen ve Eğitmen unvanlı kadrolar için öngörülen taban ücret dahilinde belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
28.5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10 uncu maddesinin (I) bendi ve İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince, ekte sunulan dolu kadro değişiklik cetvelinde belirtilen kadronun iptal ve ihdasının görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.
29.2017 Yılı Temel Eğitim Yatırım Programında yer alan Teyyaredüzü İmam Hatip Ortaokulunun ihalesi Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilmiştir. İlgili firmaya hakediş ödenebilmesi için 44.28.41.00.00/09.1.2.00.00/5/06.7.7.
01 tertibinde bulunan 3.300.000,00 TL.lik ödeneğin hakediş hazırlandıkça 44.28.01.00/01.6.0.00/05/05.03 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş Sandık vb.Kuruluşlara Yardım tertibine aktarılması hususunun görüşülmesi.
30.2018 Yılı Temel Eğitim Yatırım Program hazırlanmasına esas 44.28.01.00.00/09.1.2.00 /05/03.2 tertibinden 50.000,00 TL. 44.28.01.00.00/09.1.2.00/05/06.01 tertibinden 150.000,00 TL. 44.28.41.00.00/09.1.2.03/05/03.8 tertibinden 500.000,00 TL.nin yapım tertibi olan 44.28.41.00.00/09.1.2.00/05/06.7 tertibine aktarılması hususunun görüşülmesi.