İL GENEL MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTILARI BAŞLADI
 
 
 
İl Genel Meclisi Ocak Ayı Toplantıları Meclis Başkanı Abdullah Mürşit Gürel Başkanlığında 02 Ocak 2018 Salı günü valilik toplantı salonunda başladı. Ocak ayı boyunca 5 gün çalışacak olan İl Genel Meclisi  gündem maddelerini görüşülerek karara bağlayacak, gündem maddeleri ise şöyle;
 
1.Denetim Komisyonu seçilmesi.
2.5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince 2018 Yılı faaliyet döneminde İlimiz Merkez ve İlçelerin Mütevelli Heyetlerinde görev alacak hayırsever vatandaşların seçilmesi hususunun görüşülmesi.
3.Keşap ve Eynesil İlçelerinden istifa eden İl Genel Meclis Üyelerinin yerine gelen İl Genel Meclis Üyelerinin ihtisas komisyonu üyeliklerine seçilmesi.
4.Şebinkarahisar İlçesi Erentepe köyü, Yerleşik Alan tespit işleminin yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
5.Çamoluk İlçesi Ozan köyü, Yerleşik Alan tespit işleminin yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
6.İlimiz Keşap İlçesi, Hisarüstü Köyü Yerleşik alan tespit işleminin yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
7.İlimiz Çanakçı İlçesine bağlı Karabörk Köyünün Çöcen bağlısının ana köyden ayrılarak “HAVUZBAŞI” adıyla bağımsız bir köy olma talebi ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
8.İl Genel Meclis üyesi Fikret KARAASLAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı önergede; İl ve ilçelerimizde bulunan okulların çevresinde kötü alışkanlıklarla ilgili emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığı okul müdürleri ve okul aile birliklerinin bu konularla ilgili bir çalışma yapıp yapmadığı konusunda araştırma yapılmış mıdır? Yapıldı ise Emniyete intikal eden suçların olup olmadığının araştırması ile ilgili Milli Eğitim  Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
9.İl Genel Meclis üyesi Ali Osman KASIM ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Görele, Tirebolu ve Espiye İlçelerimizde yöresel ürünler ve köy pazar tabir ettiğimiz yerlerinin olup olmadığı Pazar yerlerinde faaliyet gösteren insanların sosyal ihtiyaçlarının giderilebilecek yerler var mıdır? Kış şartlarında bu insanların korunabilecek ve sosyal ihtiyaçlarını giderecek yerlerinin bulunup bulunmadığı yöresel ekonomisine ne kadar insan buralardan faydalandığı ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
10.İl Genel Meclis üyesi Tahsin DERVİŞOĞLU ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Kış mevsiminin gelmesi nedeniyle bölgemizde karla mücadele etmek için İl Özel İdare ve Genel Sekreterliğimizce, İlimiz genelinde karla mücadele araçların bakım, tamirleri yanı sıra greyderlerin lastik ile zincirlerinin eksiklerinin olup olmadığı, önlemlerin alınıp alınmadığı ile ilgili Ar-Ge Tarife Komisyonunca ve Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
11.İl Genel Meclis üyesi Hüseyin KUĞUOĞLU ve Arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İl Özel İdaresine ve İlçeler Özel İdarelerince (Kaymakamlıklarca) 2016 yılında ihalelerle yapılan işlerdeki kısımların ne olduğu ile ilgili Sanayi ve Ticaret Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
12.İl Genel Meclis üyesi Ömer Mustafa YILMAZ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Giresun İlinde yaklaşık 2000 aile arıcılık yapmaktadır, fındık bahçelerinin programsız ve gelişigüzel ilaçlanmalarından kaynaklanan arı ölümleri olmaktadır. İlaçlamalardan kaynaklanan arı ölümlerinin önlenebilmesi ile ilgili Strateji Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
13.İl Genel Meclis üyesi Mehmet ABDİOĞLU ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; 2017 yılı bütçesi (Ocak-Kasım) dahilinde Giresun İl Özel İdaresi İdari birimlerinde ve bağlı diğer birimlerde kullanılan Kiralık binek araçların adedi, hangi birimlerde kullanıldığı ve toplam maliyetin (ödenen ) miktarın incelenmesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
14.İl Genel Meclis üyesi İdiris BAHADIR ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Güce İlçesinde evde yatan bakıma muhtaç ailelerin yerinde ziyaret edilerek meclisimizin bilgilendirilmesi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
15.İl Genel Meclis üyesi Çetin ÇAKIROĞLU ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimizde Hayvancılık yatırımı yapan ve yapacak olanların çevre, sağlık, imar ve bürokratik sorunların tespitinin yapılması ile ilgili Ar-Ge Tarife Komisyonunca ve Çevre Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
16.İl Genel Meclis üyesi Fazlı DERBEDER ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı önergede; İlimiz Merkez İlçesi İnişdibi Köyünde bulunan 104 ada 7,11,12,14,15,18,19, 20,21,22,23 ve 24 parseller üzerinde bulunan Sanayi Tesisi ile Giresun İli Merkez İlçesi Sultaniye Köyünde parseller 243 ve 544 üzerindeki Sanayi Tesisleri ile ilgili imar tadilat projelerinin incelenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
17.İl Genel Meclis üyesi Mehmet YILMAZ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; 2013-2014 yıllarında kararı alınıp, borçlanması da Meclisten geçen Merkez İlçemizdeki kaleye ulaşım için planlanan teleferik işinin hangi aşamada olduğu ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
18.Giresun İli Merkez ve İlçelerde faaliyet gösteren, Orman Kooperatiflerinin yapmış olduğu çalışmalarda köy yollarının zararının minimuma indirilebilmesi için neler yapılabilir, nasıl çözüm olacağı ile ilgili Tarım Orman Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
19.Giresun Merkez Köylerinden Sultaniye köyü sınırları içinde bulunan Karabalcık mahallesinde bulunan Melikli köyü kıran mahallesine bağlantı yapılması için gerekli çalışmanın yapılması. Ayrıca Melikli köyü kıran mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın yol ihtiyacının yerinde incelenerek yol ağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
20.Görele İlçesi Şalaklı Köyü üst mevkiiden 111 nolu yoldan- 109 nolu yola bağlanarak yol ağına alınması, Karadere ve İnanca köy yollarına bağlanması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
21.İlimiz Merkez İnişdibi Köyünde tapu sicilinin 104 ada 15,33 ve 34 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar ve Çimşir Köyünde tapu sicilinin 506,507,508 ve 68 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerindeki imar planı değişikliğinin onaylanması hususunun görüşülmesi.
22.İlimiz Merkez Çanakçı İlçesi, Kaledibi Köyü sınırları içinde bulunan 102 ada 36,38,40 ve 48 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara LPG ve Akaryakıt İkmal istasyonu kurulması için hazırlattırılan imar planı İl Genel Meclisince 12.11.2012 tarih ve 204 sayılı kararına istinaden onaylanmıştır. Söz konusu taşınmazlara ait imar planı değişikliğinin onaylanması hususunun görüşülmesi.
23.İdaremize ait Tirebolu İlçesi Kilitli Parke Tesisinde üretilecek malzemelerin 2018 yılı satış fiyatının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
24.İdaremize ait Tirebolu İlçesi Konkasör (Kırma-Eleme) Tesisinde üretilecek malzemelerin 2018 yılı satış fiyatının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 
25.Giresun İli Alucra İlçesi Dereçiftlik-Tohumluk Köyleri adına, Giresun İli Espiye İlçesi Ericek Köyü adına, Giresun İli Dereli İlçesi Pınarlar-Tamdere Köyleri adına, Şebinkarahisar Dönençay Köyü adına Memba Tahsis Kararları alınabilmesi hususunun görüşülmesi.
26.5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 36 ncı maddesine istinaden, İdaremiz Teknik Hizmetler Sınıfında 6. derece Grafiker kadrosunda görev yapan sözleşmeli personel olarak çalıştırılan personelin sözleşmesi 31.12.2017 tarihinde sona erdiğinden, 2018 yılında da Grafiker ünvanlı kadro için öngörülen taban ücret karşılığında sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi.
27.İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren Sıhhi ve Gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili 2018 yılı ücret tarifelerinin güncellenmesi hususunun görüşülmesi.