2019 YILI  iL GENEL MECLİSİ KARARLARI
 
 
Ocak Ayı 001-030 Nolu Meclis Kararları
 
 
Şubat Ayı 031-057 Nolu Meclis Kararları
 
 
Mart Ayı 057-082 Nolu Meclis Kararları
 
 
2018 YILI  iL GENEL MECLİSİ KARARLARI
 
 
Ocak Ayı 001-024 Nolu Meclis Kararları
 
 
Şubat Ayı 026-047 Nolu Meclis Kararları
 
 
Mart Ayı 048-091 Nolu Meclis Kararları
 
 
Nisan Ayı 092-116 Nolu Meclis Kararları
 
 
Mayıs Ayı 117-150 Nolu Meclis Kararları
 
 
Haziran Ayı 151-170 Nolu Meclis Kararları
 
 
Temmuz Ayı 171-195 Nolu Meclis Kararları
 
 
Eylül Ayı 196-232 Nolu Meclis Kararları
 
 
Eylül Ayı Olağan Üstü Toplantı 233 Nolu Meclis Kararı
 
 
Ekim Ayı 234-261 Nolu Meclis Kararları
 
 
Kasım Ayı 262-297 Nolu Meclis Kararları
 
 
Aralık Ayı 298-303 Nolu Meclis Kararları
 
 
Aralık Ayı  Olağan Üstü Toplantı 304 Nolu Meclis Kararı
 
 
 
 
2017 YILI  iL GENEL MECLİSİ KARARLARI
 
 
Aralık Ayı 309-314 Nolu Meclis Kararları
 
 
Kasım Ayı 263-308 Nolu Meclis Kararları
 
 
Ekim Ayı 233-262 Nolu Meclis Kararları
 
 
Eylü Ayı 195-232 Nolu Meclis Kararları
 
 
Temmuz Ayı 172-194 Nolu Meclis Kararları
 
 
Haziran Ayı 152-171 Nolu Meclis Kararları
 
 
Mayıs Ayı  129-151 Nolu Meclis Kararları
 
 
Nisan Ayı 92-128 Nolu Meclis Kararları
 
 
Mart Ayı 62-91 Nolu Meclis Kararları
 
 
Şubat Ayı  34-61 Nolu Meclis Kararları
 
 
Ocak Ayı 1-33 Nolu Meclis Kararları